Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2.7K Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
antimanomicaellarenel@gmail.com

This is really helpful site. Thank you so much! I highly recommend this!

Sikiu
Sikiu
4 days ago

Greetings, I searched the word “writhe” and it seems to have an incorrect phonetic with the listening in American English.

Steve Burns
Steve Burns
4 days ago

I don’t see glottal stops/alveolar flaps, although IPA does feature both (and this site claims to “translate your English text into its phonetic transcription using [the] International Phonetic Alphabet.” What is your rationale for omtting these items?

countsun
countsun
4 days ago

why is choose British,get the very /ˈvɛri/ ,I think it is /ˈveri/ is correct. how can I change ɛ to e

Hikaru
Hikaru
5 days ago

often
ˈɒf(ə)n
What is ( )

Fer
Fer
6 days ago

appologize (I couldn´t find a phonetic transcription for this word)


Ckyckleu
Ckyckleu
6 days ago
Reply to  Fer

You spelt it wrong, its spelt correctly as ,,apologize” or ,,apologise” for British.

B0bi
B0bi
4 days ago
Reply to  Fer

U didn’t spelt it right, it’s ‘apologize’

Steve Burns
Steve Burns
2 days ago
Reply to  B0bi

I apologize

Léa B
Léa B
8 days ago

Hello toPhonetics ! I was wondering why the tertiary accent does not appear in the transcription ? For exemple, fellow only shows the primary accent even though it s supposed to be /13/?

Also if you don’t mind, could you explain why idea’s primary accent is on the second syllable instead of the first ( I’m referring to the -ion rule) ?

Have a nice day !
Léa

Last edited 8 days ago by Léa B
Dev
Dev
8 days ago

Can you make it to reflect aspirated consonants (Impact as ˈɪmpHækt) ? That would be of great help.

countsun
countsun
8 days ago
Reply to  Dev

is there any ruly to between ˈɪmpHækt and ˈɪmpækt,if you can show me the ruly, i can may this work

countsun
countsun
10 days ago

there is a way to solve –How do I copy the results line by line to Word(
I wirte some js codes to solve it ,the user only need to use Ctrl+C and ctrl+v to get what he needed.https://blog.csdn.net/countsun/article/details/124645815
–this is the javascript code and you can reused .- I am from China so the use instrition has some Chinese word.

luizito
luizito
12 days ago

wheres the “approximant”!!