Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3K Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ißabelle
Ißabelle
2 days ago

Können Sie bitte machen Deutsch hier?

Ineffable
Ineffable
6 days ago

Perhaps the phenomenon of consecutive reading or skimming in sentences can also be marked?

Евгений
Евгений
10 days ago

В британской транскрипции для слова “often” нет звука “t”, а голос

произносит этот звук.

awoz
awoz
10 days ago

This resource has been such a great help! I wanted to add to the discussion and point out that it does translate alphabet wrongly as ‘ælfəbɪt,’
Many thanks!!

Евгений
Евгений
10 days ago
Reply to  awoz

Разве ресурс

переводит?

violet
violet
11 days ago

Great website but I’ve been finding some pronunciations are incorrect:
climate /ˈklaɪmət/ not /ˈklaɪmɪt/
characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ not /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/
foreigner /ˈfɒrənəz/ not /ˈfɒrɪnəz/
….

pedrao
pedrao
11 days ago

excellent day for you.

braz
braz
11 days ago

Tank´s for it

Marsha
Marsha
13 days ago

Great website but I’ve been finding some pronunciations are incorrect ie British zebra is /zebrə/ or /zɛbrə/ not ziːbrə. It would be helpful if there was a place to give input for corrections.

Roderick
Roderick
11 days ago
Reply to  toPhonetics

My apologies in advance for my occasional, but IMHO super incredibly important and 100% necessary, use of fully capitalized text. I promise you that I’ve only resorted to doing so where this was absolutely necessary, for example on occasions where it was of the utmost importance that the reader was aware of the incredible importance of the information. Once the user clicks the ‘Show transcription’ button, and the user’s browser submits the POST request to your website domain with the text they want to be transcribed into phonetics, all you’ve got to do is make sure that the website your web server returns to their browser has a small, yet visible, button with the text ‘Report incorrect transliteration’ somewhere on the page. Ideally, upon clicking that button you’d present the user with a ‘Report incorrect transliteration’ dialog window where the user has the choice of: 1) directly submitting the report (only after first completing a CAPTCHA, of course, trust me, you DO NOT want to make that mistake!), or 2) optionally adding a comment with… Read more »

Bárbara de Angeli Piol
Bárbara de Angeli Piol
14 days ago

i like

Lakshmi
Lakshmi
15 days ago

Hi! Unfortunately, the text isn’t read in its entirety. Is this a recurring issue?