Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

 • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
 • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
 • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
 • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
 • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
 • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
 • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
 • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
 • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
 • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

avatar
887 Comment threads
838 Thread replies
38 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1099 Comment authors
Nelson EnriquezVARMABricoutZéphir1OutlandeR1 Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

newest oldest
Zéphir
Zéphir

Someone can help me translante this word pls
/ʌnˈiːkwəl/
/ˌsεprˈεɪʃn/
/əˈpɑːtaɪt/
/ˈɪmɪdʒiz/
/ˌkɒnvəˈsεɪʃnz/
/ˈɪʃuːz/
/ˈpaʊəfl /
/ˈpɔɪnjənt/
/ˈwεlθ/

VARMA

1.unequal
2.separation
3.apartheid
4.images
5.conversation
6.issues
7.powerful
8.poignant
9.wealth

itzel
itzel

someone out here help me translate this words pls
ɔnsɛt
gus
gɑrlɪc
ɪvɑlv

1OutlandeR1
1OutlandeR1

idk first
gas
garlic
evolve

Bricout
Bricout

First is just onset

Jonas
Jonas

Hi do you have a version for Greek?

ANDY WANG
ANDY WANG

this app is so terrible and time-consuming to use. it keeps popping up ; I am not robot’ every time i used it. then i had to pick the photos in the picture frame. but it keeps change to different picture group so i had to waste a lot of time to pick them. since it is free app why do they make it so difficult to use?!!!!!

maria Jose
maria Jose

help me, que dice en el texto
/ˈpiː.pəl huː lɑːf ə lɒt ɑr mʌtʃ hɛlθɪə ðæn ðəʊz huː dəʊnt, ðæt meɪks sɛns /

mer
mer

people who laugh a lot are much healthier than those who don’t, that makes sense

Pamela Montañes
Pamela Montañes

Hola, creo que dice: people who laugh a lot are much healthier than those who don’t, that makes sense.

Fabiola
Fabiola

Plis me ayudan con estas palabras estoy perdida!!!!
1. [halɪdetræfɪk]
2. [fɔrɪnleŋwɪdʒ]
3. [sʌðrnhɛmɪsfɪr]
4. [θaʊzəndmaɪlz]

MILLIEANN
MILLIEANN

holiday traffic
foreign language
southern hemisphere
tousand miles

Michael
Michael

A little traffik
Foreing language
Southern emisphere
Thousand miles

AnaOveja7 .
AnaOveja7 .
 1. Holiday traffic
 2. Foreign Language
 3. Southern Hemisphere
 4. Thousand miles
Nelson Enriquez
Nelson Enriquez

holiday traffic
foreign language
southern hemisphere
thousand miles

Jane
Jane

How to download the IPA phonetic transcription?

Nicole
Nicole

Hi! Go to playstore and type tophonetics 😉

Ed Ɡherma
Ed Ɡherma

Would be possible to fix this problem?
It happens when you copy and paste

Here’s
hɪrz

to
tu

the
ðə

ones
wʌnz

that
ðæt

we
wi

got
gɑt

Sherry Soholat
Sherry Soholat

Could you recommend a site for converting IPA phonetic transcription to English text?

Kenan

Not exactly what you need but you may be interested. https://www.0n0e.com/public/phoneme-synthesis/ Convert IPA phonetic notation to speech.

Paul
Paul

Thanks to the site for transcription.
I’m English.