Trong ngoặc
 


Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3K Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Emmanuel LEGRAND
Emmanuel LEGRAND
2 days ago

Hello,
ToPhonetics offers the possibility to listen to lists of sentences or words.
What typographical signs should be placed in the lists, or what operations should be performed, to insert a silence between each sentence or word to allow time to repeat the sentence or word yourself before listening to the next one?  
Thank you for your help.

Emmanuel LEGRAND
Emmanuel LEGRAND
8 hours ago
Reply to  toPhonetics

Hello,

Thank you very much for your very kind help.

I did some tests with the proposed example to be sure not to make any transcription errors.

I used the web browsers “Google Chrome”, “Microsoft Edge” and “Firefox”. 

Unfortunately, all three treat SSML tags as sentences.

<spiːk>
fɜːst ˈsɛntəns.
<breɪk taɪm=”2ɛs”/>
nɛkst ˈsɛntəns ˈɑːftə 2 ˈsɛkənd pɔːz.
</spiːk>

Could you please recommend a web browser that would recognise these tags?

I also thank you for the future development to be implemented. 

Sincerely

Александр
Александр
7 days ago

Ребята, привет!
Ваш сервис просто отличный, и он меня натолкнул на мысль спросить вот чём о Вас.
Ваш сервис позволяет получить транскрипцию для массива слов, и это здорово!
Может Вы знаете сервисы где можно также массово получить степени сравнения прилагательных? Т.е. также как и у Вас на сайте можно ввести кучу прилагательных и он отразит сравн. и превосх. степень для Прилагательного? Ну или одну из них.
Интересует именно вариант “массовой” заброски слов. Не по одному слову. Таких сайтов много,где по одному слову надо вводить.
Также интересуют аналогичные сервисы для получения всех форм глагола, мн.числа существительного, получения степеней наречия.
Спасибо за информацию заранее!
Мне нужно за раз получать транскрипцию для большого количества слов и Ваш сайт отлично это делает.
Хочется аналогичной работы с частями речи.
Спасибо!

Sergio Valverde Cerdas.
Sergio Valverde Cerdas.
11 days ago

Hi, I was going to use the page but it no longer shows the icon to play.
Thank you for your input and support.

Sergio Valverde Cerdas
Sergio Valverde Cerdas
9 days ago
Reply to  toPhonetics

Good afternoon, and yes it was a local fault, thank you for your prompt response. Greetings and I congratulate you for such an excellent site.

guoer
guoer
12 days ago

why can not I copy the transcription under the function line by line with English text?

cuong
cuong
15 days ago

I love this site. Because it is very good for me and people all over the world. I would like to thank a smart person for creating it. Thank you very much!

Chef
Chef
17 days ago

The American transcription for the word ‘mistake’ is wrong. It shows that the ‘t’ is aspirated while in reality it isn’t.

Ell
Ell
12 days ago
Reply to  Chef

Can you actually set it up for narrow transcription? When I try <mistake>, it shows only primary stress — /ˈt/ not [tʰ].

Lex
Lex
18 days ago

Thank you for your good work.

The word “poor” is incorrectly translated. Comparing it to words like door and floor can show the fault quickly.

Cheers

Rae
Rae
21 days ago

Hi, I see it’s weak with the transcription of “t” sound: it’s shown with the same ”t” letter for both “two” and “test”, and it’s obvious to anyone that the pronunciation is quite different. There should be 2 different notations for 2 different sounds, or such notation is totally useless.

Julio César Leal
Julio César Leal
22 days ago

It’s not working right. Phonetically it is wrong.

Jelle
Jelle
22 days ago
Reply to  toPhonetics

Cavity in British English is one example I just found, the prompt given is ˈkævɪti when the correct prompt would be  /ˈkævəti/

Lukas
Lukas
19 days ago
Reply to  Jelle
Sherina123
Sherina123
22 days ago

Why it keeps repeat the same pronunciation although I changed the phrase he doesn’t upload the new pronunciation but keep repeating the only 1st phrase I typed