Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2.3K Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
C S
C S
3 days ago

My comment is GONE. It was concerned with mispronunciation of mis educated when all one word.

Youssef
Youssef
2 days ago
Reply to  C S

because you should use a hyphen “-” between “mis” and “educated”

C Skinner
C Skinner
4 days ago

The word “miseducated” is severely wrongly pronounced here and by numerous other text to speech engines. I am wondering why the sylables are not determined correctly thereby causing these errors?

Mich
Mich
10 days ago

Hello, British pronunciation is not working, only American pronunciation is played.

Last edited 10 days ago by Mich
Native Accent
Native Accent
4 days ago
Reply to  Mich

the “R” british is almost pronounced , almost don’t says her

Olga Semikhova
Olga Semikhova
3 days ago
Reply to  Mich

THATS SHEER NONSENSE. ENGLISH LANGUAGE IS OUR GIFT TO THE WORLD. i WANT TALK WITH THEM HOWEVER, i AM AN ACTRESS AND CURRENTLY STUDY SCOTTISH. IT#S HARD. EVEN WELSH LANGUAGE I HAD A GO AT.

samuel
samuel
11 days ago

How would you transcrive “once more have I seen” with stresses, please and thanks

M Kh
M Kh
11 days ago

How can I cite this website in APA?

Bawa
Bawa
11 days ago

/ in britən ən(d) ə’raund ðə w3:łd / ði imid3 əv ðə fæmıli
kənt”ınju:z tə tſeindz // də trədıſənt vık’t”ɔ:riən fæmili /
in witſ də mæn wəz də bredwinə / də wumən də həummerkə
ən(d) də tſrtdrən nju:mərəs ən/d/ əbi:diənt / iz gıviŋ weiS
tə nju: ar’dıəz ə’baut wpt ðə mpdən fæmıli ſəd luk laık // /
Can SomeONE please translate it?

Kasia
Kasia
10 days ago
Reply to  Bawa

In Britain and around the world.
The image of the family can’t … to change.

María
María
9 days ago
Reply to  Bawa

In Britain and around the world the image of the family continues to change. The traditioned? victorian family in which the man was the breadwinner and the woman the _ and the children numerous and obedient is giving wise? to new _ about what the modern family should look like.

I did my best, but I am only a student of English so, I am sorry.

Jas
Jas
2 days ago
Reply to  Bawa

Looks like in some places regular letters slipped in. there is an r where it should be ɪ and p instead of ɒ
My best guess:
In Britain and around the world the image of the family continues to change. The traditioned victorian family in which the man was the breadwinner and the woman the homemaker and the children numerous and obedient is giving ways to new ideas about what the modern family should look like

Last edited 2 days ago by Jas
Javier Garzón
Javier Garzón
14 days ago

hi, I would like to share my book (spanish edition)
https:// amzn.to/3i3lpqx amazon kindle
Title: Phonetic and pronunciation logic the english
This page help me too much.

Very soon I will publish the version in English and maybe other languages.

Damanpreet Kaur
Damanpreet Kaur
14 days ago

I really like it, as it help me lots in study.

jim tronto
jim tronto
15 days ago

It be just like he said.

Merari Abigail Díaz Gómez
Merari Abigail Díaz Gómez
16 days ago

Great!

Last edited 16 days ago by Merari Abigail Díaz Gómez