Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2.4K Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Tommy S
2 days ago

I can’t find strong forms, and prominence and intonation in those trascript texts. Why is happening that?

George Russell
George Russell
3 days ago

how many letters are used in the phonetic alphabet for British English? I cant seem to find this information.

Vyacheslav
Vyacheslav
3 days ago

Sir/Madam,

I was wondering when you gonna introduce API for your service. I am looking forward to it much.

Thanks

Craig
Craig
9 days ago

Hi Do I have to provide attribution? I want to use the IPA on some merch.

tangqian ying
tangqian ying
17 days ago

hi I cannot see the pronounce but I already type the word

Maderik Valentina torres rangel
Maderik Valentina torres rangel
18 days ago

Me parece super buena

Taw
Taw
18 days ago

Is the audio playback broken? it appears to be reading the plain text we input instead of the phonetic transcription it generates. I always come back to ToPhonetics and I’ve never heard it sound like this, this is the first time. Anyone know what the problem might be?

Taw
Taw
18 days ago
Reply to  toPhonetics

Oh ok, hope you can find a solution! and thank you for all your work! I’ve been using toPhonetics for years now, I always liked the easy-to-use interface. Thank you!!

Ena
Ena
20 days ago

The diferentes sounds of a word, for example, ‘minute’ as time and with meaning ‘very small’ there’s differences in pronunciation. But when you change to one to the same sound is heard.

Rapha
Rapha
21 days ago

What the single quotes in the words mean?
Like in the transcription: ɛnˈʤɔɪd ðə ˈwiˌkɛnd dɪˈspaɪt ðə bæd ˈwɛðər.

Thanks so much for the site. It helps a lot!

Nicolas Villegas
Nicolas Villegas
20 days ago
Reply to  Rapha

Hi Rapha. The single quotes come right before the syllable that must be stressed. In the word “enjoyed”, the stressed syllable is the one starting with “joyed”

Rapha
Rapha
17 days ago

Thanks so much! I really appreciate your attention in answering me.
And now that you said that, it seems pretty obvious, but I couldn’t figure it out, although I use transcription a lot.

Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
21 days ago

thank you so mucj !

Jang
Jang
8 days ago

so much ông eey:)