Trong ngoặc
 

Chào bạn! Bạn có một văn bản tiếng Anh và muốn xem cách phát âm nó? Phần mềm chuyển đổi trực tuyến văn bản tiếng Anh sang phiên âm IPA trực tuyến này sẽ phiên dịch văn bản tiếng Anh của bạn sang phiên âm bằng cách sử dụng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế. Dán hoặc đánh văn bản tiếng Anh của bạn vào trường văn bản ở trên và nhấp vào nút “Hiển thị Phiên âm” (hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl+Enter] từ khu vực nhập văn bản).

Tính năng:

  • Chọn phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ*. Khi chọn Anh-Anh, âm [r] ở cuối từ chỉ được phát âm nếu sau nó là một nguyên âm, theo quy ước ngữ âm tiếng Anh-Anh.
  • Biểu tượng Bảng chữ cái Ngữ âm Quốc tế (IPA) được sử dụng.
  • Cấu trúc của văn bản và câu trong đó (ngắt dòng, dấu chấm câu, v.v.) sẽ được giữ nguyên trong kết quả phiên âm giúp bạn dễ đọc hơn.
  • Một tùy chọn thay đổi cách phát âm tùy thuộc vào việc các từ ở vị trí bị nhấn mạnh hoặc yếu trong câu, như trong lời nói được kết nối (hộp kiểm “Hiển thị dạng yếu của từ”).
  • Các từ VIẾT HOA được hiểu là từ viết tắt nếu từ đó không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Phiên âm của từ viết tắt sẽ được hiển thị kèm theo gạch nối ở giữa các chữ cái.
  • Ngoài từ vựng thường được sử dụng, cơ sở dữ liệu còn chứa một lượng lớn tên địa danh (bao gồm tên quốc gia, thủ đô của các quốc gia đó, các tiểu bang Hoa Kỳ, các quận của Vương quốc Anh), quốc tịch và các tên phổ biến.
  • Bạn có thể xuất văn bản và phiên âm của nó theo dạng song song hoặc theo từng dòng một để tham chiếu với văn bản gốc dễ dàng hơn. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp trong biểu mẫu đầu vào.
  • Nếu một từ có nhiều cách phát âm khác nhau (được bôi màu đánh dấu trong kết quả đầu ra) bạn có thể chọn một cách phù hợp với văn bản và bấm vào đó. Để xem một cửa sổ hiện ra kèm theo một danh sách các cách phát âm có thể hãy di chuyển con trỏ chuột của bạn lên trên từ đó. Lưu ý mỗi cách phát âm khác nhau của từ có thể có nghĩa khác nhau hoặc có thể đại diện cho các biến thể trong cách phát âm với cùng ý nghĩa. Nếu không chắc chắn cách phát âm nào có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn, hãy tham khảo từ điển.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển thường xuyên được sửa đổi với hầu hết các từ còn thiếu phổ biến (được hiển thị màu đỏ ở kết quả đầu ra).
  • Văn bản có thể được đọc thành tiếng trong các trình duyệt hỗ trợ tổng hợp giọng nói (Safari – khuyến nghị, Chrome).
*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1968 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Philip Rahman
Philip Rahman
3 days ago

I find it useful. In fact, I tried to use other tools, but none satisfied my requirement. Thank you very much.

mike
mike
4 days ago

Неприятности с транскрипцией подстрочником. В окне браузера – результат нормальный. Если я хочу скопировать этот результат и поместить в редактор текста (у меня LibreOffice Writer), то получаю великое множество символов пробела и ВК\ПС(абзац), которые нужно удалять теряя время.

Wallace Sanders
Wallace Sanders
1 hour ago
Reply to  mike

I pasted the text on WhatsApp and MSO Word and it worked perfectly. I guess it has to do with the text processor and/or the font.

nina
nina
5 days ago

the pronunciation of the American “r” should be [ɹ], not [r]

Wallace Sanders
Wallace Sanders
2 hours ago
Reply to  nina

As far as I know, [ɹ] is used to represent the ‘Spanish R’. I’ve never seen ‘ [ɹ]’ in any phonetic transcription in any dictionary for ESL or EFL students in more than 25 years teaching English.

Tolik
6 days ago

Почему нету голосовое происношения

Alvarez
Alvarez
7 days ago

I asked for Dux. I got dʌks, but then the lady pronounces it djuks .

gredzynski
8 days ago

This site is good, but I would like to be able to translate the international phonetic alphabet into English, so, the opposite of these proposals…

nasheeeeee
nasheeeeee
9 days ago

good

Last edited 9 days ago by nasheeeeee
marta
marta
10 days ago

good

Last edited 10 days ago by marta
Hicham
Hicham
13 days ago

Hi there, can you guys like add a feature that allows us to transcribe from phonetics to actual words

Sarah
Sarah
11 days ago
Reply to  Hicham

Yes please! It would be very useful!

ESL Kai
ESL Kai
4 days ago
Reply to  Hicham

I would really like this too, but 1) IPA keyboard input is very difficult and 2) the problem with this is that certain IPA sequences could actually be different words and the programmers would also have to include a context analyzer to predict what words you want to use.

For example: “It’s a wrap” holds the same phonetic sequence as “It’s a rap.”
If you were to provide the IPA for the above example, the program wouldn’t know which ‘wrap/rap’ to display and for English learners since the short sentence doesn’t provide enough context which could hinder their learning.

David
David
14 days ago

IS there no italian IPA translator?